tr?id=1056473884735210&ev=PageView&noscript=1

Najlepsze ubezpieczenie dla rodziny

W tych pakietach odkryjecie Państwo najlepsze i najbardziej praktyczne rozwiązania, które pozwalają zabezpieczyć rodzinę. Najlepsze ubezpieczenie dla rodziny.

ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄPakiet I Pakiet IIPakiet III
Wypłata dla Twoich najbliższych w przypadku Twojej śmierci spowodowanej:
wypadkiem komunikacyjnym przy pracy130 000130 000210 000
wypadkiem komunikacyjnym120 000120 000180 000
wypadkiem przy pracy90 00090 000150 000
wypadkiem80 00080 000120 000
zawałem serca lub udarem mózgu50 00050 00090 000
dowolną przyczyną40 00040 00060 000
Wypłata dla Ciebie po wypadku, który spowodował u Ciebie:
inwalidztwo50 00050 00090 000
niezdolność do samodzielnej egzystencji10 00010 00030 000
uszczerbek (wypłata za 1% uszczerbku)200200600
pobyt na OIOM-ie300300500
przeprowadzenie operacji1 0001 0003 000
leczenie specjalistyczne1 0001 0003 000
pobyt w szpitalu (po wypadku komunikacyjnym przy pracy) | za dzień pobytu140140220
pobyt w szpitalu (po wypadku komunikacyjnym) | za dzień pobytu110110170
pobyt w szpitalu (po wypadku przy pracy) | za dzień pobytu110110170
przeprowadzenie rekonwalescencji poszpitalnej | za dzień pobytu303050
pobyt w szpitalu | za dzień pobytu8080120
Wypłata dla Ciebie w przypadku Twojego poważnego zachorowania2 0002 0004 000
Wypłata dla Ciebie w przypadku choroby, która spowodowała u Ciebie:
niezdolność do samodzielnej egzystencji10 00010 00030 000
przeprowadzenie operacji1 0001 0003 000
leczenie specjalistyczne1 0001 0003 000
pobyt na OIOM-ie300300500
pobyt w szpitalu | za dzień pobytu6060100
pobyt w szpitalu (dotyczy zawału serca lub udaru mózgu) | za dzień pobytu100100180
przeprowadzenie rehabilitacji poszpitalnej | za dzień pobytu303050
Wypłata dla Ciebie w sytuacji, gdy Twój małżonek/partner:
zmarł6 0006 00015 000
zmarł w wyniku wypadku12 00012 00030 000
zmarł w wyniku wypadku komunikacyjnego18 00018 00045 000
zmarł po przebytym zawale serca lub udarze mózgu12 00012 00030 000
doznał inwalidztwa w wyniku wypadku10 00030 000
poważnie zachorował2 0004 000
przebywa w szpitalu z powodu wypadku | za dzień pobytu80120
przebywa na OIOM-ie z powodu wypadku lub choroby300500
przebywa w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego | za dzień pobytu110170
przebywa w szpitalu z powodu wypadku przy pracy | za dzień pobytu110170
przebywa w szpitalu z powodu wypadku komunikacyjnego przy pracy | za dzień pobytu140220
przebywa w szpitalu z powodu choroby | za dzień pobytu3050
przebywa w szpitalu z powodu zawału serca lub udaru mózgu | za dzień pobytu70130
przechodzi rekonwalescencję poszpitalną | za dzień pobytu3050
Wypłata dla Ciebie, jeśli urodzi Ci się dziecko8008001 200
Wypłata dla Ciebie w sytuacji, gdy Twoje dziecko:
urodziło się z wadą wrodzoną1 2001 2002 200
zmarło2 0002 0004 000
zmarło jako noworodek2 0002 0004 000
zmarło w wyniku wypadku4 0004 0008 000
poważnie zachorowało2 0004 000
wymaga rekonwalescencji po pobycie w szpitalu z powodu choroby lub wypadku1 0001 000
przebywa w szpitalu po wypadku | za dzień pobytu80120
przebywa w szpitalu z powodu choroby | za dzień pobytu3050
Wypłata dla Ciebie lub Twoich najbliższych w przypadku:
osierocenia dziecka2 0002 0004 000
śmierci rodzica w wyniku wypadku2 0002 0004 000
śmierci rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku2 0002 0004 000
śmierci rodzica lub rodzica małżonka/partnera1 0001 0002 000
WARTA PAKIET MEDYCZNYTAKTAKTAK
Twój wybór pakietu. Kliknij na cenę wybranego pakietu połącz się z doradcą 67 zł
77 zł
132 zł