Zawodowe Oc obowiązkowe

Uśmiechnięci ludzie przy stole

Ubezpieczenie OC zawodowe jest obowiązkowe dla wielu przedsiębiorców. Jest to polisa majątkowa, która chroni Cię w momencie, gdy wyrządzisz szkodę osobom trzecim – dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Brak obowiązkowej polisy OC wiąże się w takim przypadku nie tylko z koniecznością pokrycia szkody z własnej kieszeni, ale również z karą finansową lub nawet utratą możliwości wykonywania danego zawodu.

 

Kogo dotyczy obowiązkowe OC zawodowe?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów obowiązkowym ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu objęte są osoby wykonujące około 200 profesji, w tym:

  • zawody prawnicze i im pokrewne – notariusze, doradcy podatkowi, komornicy, adwokaci, radcy prawni, rzecznicy patentowi, a także prawnicy zagraniczni, którzy świadczą pomoc prawną w Polsce;
  • pośrednicy ubezpieczeniowi i brokerzy;
  • księgowi i biegli rewidenci;
  • osoby wykonujące działalność związaną z gospodarką nieruchomościami – rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości;
  • osoby świadczące usługi detektywistyczne i ochroniarskie;
  • osoby działające w branży medycznej – lekarze, dentyści, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, badacze i sponsorzy badań medycznych;
  • osoby zajmujące się usługami transportowymi.

 

OC zawodowe dobrowolne

Ze względu na wykonywaną profesję zalecamy wybór polisy OC zawodowej również innym osobom, które chcą zabezpieczyć się przed ewentualnymi kosztami wynikającymi z błędów. Przygotowaliśmy ofertę ubezpieczeń dla fryzjerów, kosmetologów i kosmetyczek, chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego ubezpieczenia OC również dla osób wykonujących inne profesje.

Zachęcamy do kontaktu!